‘Sjoemelsoftware’ werd in 2015 Van Dales woord van het jaar. Natuur & Milieu greep de ophef over uitstootcijfers aan om te pleiten voor daadkrachtig optreden. Zowel voor de gezondheid als het milieu moeten auto’s niet meer uitstoten dan de wettelijke normen.

Maar voor echt gezonde lucht is meer nodig. Hiervoor werden mooie stappen gezet in 2015: zo blijft elektrisch rijden tot 2020 stevig gestimuleerd in de autobelastingen. Ook lieten we dit jaar weer meer mensen ervaren hoe het is om elektrisch te rijden, maakten we afspraken met grote bedrijven over het vergroenen van hun wagenpark en zetten we alternatieven voor de auto in het zonnetje.

Mobiliteitsprojecten in 2015