Natuur & Milieu hield zich in 2015 bezig met de vraag hoe we verspilling terugdringen en de kringloop van grondstoffen sluiten. De aandacht hiervoor uit zich soms in schijnbaar kleine dingen. Zo kwamen we rond de kerst in het nieuws met het verbod op gratis plastic tasjes, en nog eens met het gebruik van wensballonnen. Eerder in het jaar spraken we onze steun uit voor het besluit van staatssecretaris Mansveld om het statiegeld op grotere PET-flessen te handhaven. “Een retourpremiesysteem bevordert het hergebruik van afval op een hartstikke goede manier en appelleert aan onze koopmansgeest.” Zo luidde ons commentaar in de media.

De aarde biedt een schat aan grondstoffen en mineralen. Grondstoffen die we nodig hebben voor ons voedsel, voor energie, materialen en producten. Op dit moment legt onze vraag naar grondstoffen een te groot beslag op de aarde. Daarom willen we samen een systeem creëren waarin grondstoffen duurzaam worden ingezet. Zo blijven we binnen de draagkracht van de aarde. Om het thema Grondstoffen beter te verankeren in de werkzaamheden van Natuur & Milieu, hebben we het aangewezen als vierde kernthema waar we ons op profileren. De drie projecten hieronder zijn de aanzet voor een groter aantal projecten dat in 2016 van start gaat.

Grondstoffenprojecten in 2015