In 2015 richtten we ons op verschillende onderdelen van de energietransitie. Landelijk maakten we ons sterk om overheid en bedrijfsleven zo snel mogelijk over te laten schakelen naar een grootschalige duurzame energievoorziening. En consumenten boden we concreet handelingsperspectief voor energiebesparing en het opwekken van eigen duurzame energie.

Energieprojecten in 2015