Natuur & Milieu werkt graag en vaak samen met stakeholders die ons kunnen helpen Nederland sneller duurzaam te maken. Onze visie is dat je samen meer impact hebt. Hiervoor brengen wij bijvoorbeeld groepen consumenten bij elkaar om gezamenlijk de markt voor duurzame producten open te breken. En zoeken wij de samenwerking met bedrijven om deze duurzame aanbiedingen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd werken we samen met overheden aan de juiste randvoorwaarden om van duurzaam de norm te maken. Meer over en van onze partners leest u hier.

Collega-organisaties

Zo is er een structurele strategische samenwerking met onze collega-organisaties in de Groene11, het samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties om het parlementaire werk in Den Haag te beïnvloeden. Op Europees niveau zijn we actief in drie koepels van Europese collega-organisaties om gezamenlijk het Europese beleid te beïnvloeden: het European Environmental Bureau, Transport & Environment en het Climate Action Network Europe.

De samenwerking met collega-organisaties beperkt zich niet tot lobby. We werken ook samen aan inhoudelijke projecten zoals de jaarlijkse Stroomranking van energieleveranciers waarin consumenten kunnen zien hoe groen hun energieleverancier is.

Kennisinstellingen en overheden

Om ons te voeden met kennis, werken we voor onderzoeken regelmatig samen met universiteiten en kennisinstellingen zoals ECN, RIVM en PBL en met adviesbureaus als CE Delft en Ecofys.

Overheden zijn niet alleen vaak object van onze lobby, maar ook regelmatig samenwerkingspartner.
Zo werken we samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu in het platform Pluk voor goede deals met een goed verhaal, is het ministerie van EZ een samenwerkingspartner in de energietransitie, zijn ambtenaren op Landbouw gesprekspartner voor oplossingen voor het mestprobleem en werken we met het ministerie van Infrastructuur aan het stimuleren van elektrisch rijden en een duurzamere brandstoffenmix voor transport. Met name in het kader van de uitvoering van het Energieakkoord werken we veel samen met ministeries.

Bedrijven

Op projectniveau zijn bedrijven vaak onze partner. Dat kunnen netwerk- en energiebedrijven zijn (thema energie), supermarkten en voedselproducenten (thema voedsel), autoleasebedrijven en fietsfabrikanten (thema mobiliteit) en ook banken (diverse thema’s). Zeker bij onze consumentgerichte campagnes, zoals Zon Zoekt Dak of Slimwoner, zijn partners noodzakelijk om zo’n campagne te kunnen voeren.

Consumenten en burgers

We helpen consumenten door duurzame keuzes leuker en makkelijker te maken. Met informatievoorziening, maar ook met collectieve inkoopacties voor bijvoorbeeld zonnepanelen, woningisolatie en elektrische auto’s waarbij ‘ontzorgen’ een wezenlijk onderdeel is van het concept. We vragen onze community van zo’n 140.000 mensen regelmatig om hun mening via enquêtes en social media of nodigen hen uit een petitie te ondertekenen, zoals onze oproep om elektrisch rijden toegankelijker te maken voor particulieren.