Samenwerking met ASN Bank

Het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving is de missie van de ASN Bank. Dat doet de bank samen met maatschappelijke organisaties die deskundig zijn op hun gebied. Natuur & Milieu en ASN Bank zijn partners op het terrein van duurzame energie. De campagnes van Natuur & Milieu slaan goed aan bij de maatschappelijk betrokken klanten van de ASN Bank. We interviewen Henk de Ligt, hoofd marketing bij de ASN Bank.

“We vinden elkaar op pragmatisch idealisme”

Geld gebruiken als middel om de samenleving verder te verduurzamen. Dat is wat de ASN Bank doet met het ingelegde geld van haar ruim 600.000 klanten, inmiddels zo’n dertien miljard euro. De bank is voortgekomen uit de vakbondsspaarbank van het toenmalige NVV. Het geld, bijeengebracht door arbeiders, moest “ten goede komen aan de maatschappij en niet verdwijnen in de zakken van (groot)aandeelhouders”. In de moderne versie betekent dit: groen en sociaal.

Vliegwiel

De eerste samenwerking met Natuur & Milieu dateert uit het tijdperk Zeekracht, in 2008. Het Deltaplan voor duurzame energie uit de Noordzee inspireerde ook de ASN Bank. Henk de Ligt: “Ik zag toen hoe Natuur & Milieu in staat is om veel partijen, waaronder bedrijven en overheden, bij elkaar te brengen en er een vliegwieleffect kan ontstaan. Eneco kreeg weliswaar geen vergunning om het windmolenpark te bouwen, maar de stap naar meer windmolens op zee is toen wel definitief gezet. Natuur & Milieu durft zijn nek uit te steken, zich kwetsbaar op te stellen en innovaties voor elkaar te krijgen. Ik zie dat de organisatie de laatste tien jaar erg veranderd is. Aanvankelijk waren het vooral denkers, nu is het de combinatie van denken en doen. Natuur & Milieu is goed geworden in projecten opzetten en uitvoeren met gelijkgestemde partners.”

In 2011 verstevigde ASN Bank haar duurzaamheidsbeleid door op verschillende thema’s met partners te gaan samenwerken. Voor duurzame energie kwam de bank uit bij Natuur & Milieu. Henk: “We koppelden onze spaarrekening Ideaalsparen en de opbrengsten van de credit cards aan concrete projecten. Het gaat dan om ruim anderhalve ton per partner per jaar. Zeekracht was voor ons de hefboom. Een tot de verbeelding sprekend project met veel publiciteit, gekoppeld aan een positieve politieke campagne. Dat smaakte naar meer.”

Zon Zoekt Dak

De nieuwe actie was Zon Zoekt Dak, één van de eerste collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, waarbij mensen ook nog eens geheel ontzorgd werden. Je kon via de website bestellen en daarmee werd automatisch ook de installatie op het dak geregeld. Henk: “Deze actie is me het meest bijgebleven. Het was pionieren, er ging weleens iets mis, een installateur ging failliet, maar alles werd in goede harmonie opgelost. Door te durven kom je stappen verder. Afgelopen jaar was er al een Zon Zoekt Dak6. Voor het eerst waren er spotjes op tv. Mooi toch!”

En er was meer nieuws onder de zon. Henk: “De acties voor zonnepanelen voor scoutinggroepen en kinderboerderijen waren prachtig. Kinderen konden leren over duurzame energie en de ouders en de omgeving van kinderen werden bij de stemacties betrokken, waardoor er ook een enorm bereik was. Ga maar na. Er deden bijna tweehonderd scoutinggroepen mee. Elke groep staat voor zo’n honderd scouts plus hun familie en bekenden. Er werd massaal gestemd, iedereen was met die zonnepanelen bezig.”

Samen op campagne

“Wij voeren met Natuur & Milieu publiekscampagnes uit waar altijd bewustwording, handelingsperspectief en groot bereik samengaan. Wij zetten onze eigen mediakanalen in, waaronder ons magazine Ideaal, e-mailings en uiteraard social media. Dat doen de partners ook. En dan gebeurt er ook echt iets! Onze klanten doen graag mee aan allerlei acties. Dat zien we aan de cijfers (zoals 35.000 aanvragen voor een Thermocard om te testen of de spouwmuur goed geïsoleerd is, en 2.500 klanten voor zonnepanelen) en aan de reacties op social media. De acties versterken de loyaliteit van onze klanten aan ons en wij bevestigen hen in de keuze voor hun bank.”

Slimwoner

De ASN Bank is ook partner in de campagne Slimwoner. Henk: “Wij gaan dit jaar voor het eerst via Natuur & Milieu samenwerken met onze zusterbank SNS en nog drie merken. Wij zijn koploper duurzaam bankieren en onze uitdaging is om de andere merken van de groep mee te krijgen. Dat zijn samen bijna drie miljoen klanten. De SNS adviseurs op de bijkantoren kunnen bijvoorbeeld klanten adviseren over hypotheekmogelijkheden in combinatie met woningisolatie. Wij verplichten ons zelf om energiebesparingsmaatregelen te promoten bij onze klanten, inclusief de goede site van slimwoner.nl met handelingsperspectief: woningisolatie, zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, energiezuinige apparaten. Een deel van het aanbod is vernieuwend, daar is durf voor nodig. Dat heeft Natuur & Milieu wel. Dat pragmatisch idealisme, daarop vinden we elkaar. Wat kun je dan veel samen bereiken!”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor