Samenwerking binnen lobby-organisatie de Groene11

Veertien natuur- en milieuorganisaties hebben zich verenigd in het lobbynetwerk Groene11. Met als doel de besluitvorming in Den Haag te beïnvloeden. Hoe doe je dat met veertien organisaties die soms verschillend denken over de inhoud en de beste strategie? En wat is de rol van Natuur & Milieu hierbinnen? We vroegen het Arabella Bosscher, adviseur Public Affairs van de Groene11.

“We zijn altijd op zoek naar de overeenkomsten”

Ze werkt met twee collega’s op een klein kantoor in Den Haag, vlakbij de Tweede Kamer. Natuur & Milieu zorgt voor de huisvesting en de arbeidscontracten. De veertien organisaties betalen samen de rekening. “Wij zijn de vooruitgeschoven post in politiek Den Haag voor veertien groene clubs. De Groene11 is geen rechtspersoon.”

Veertien natuur- en milieuorganisaties die Groene11 heten. Hoe is dat zo gekomen? “Onze voorloper, in 1993 opgericht, heette de Haagse Faciliteit. Toen we wat meer geïnstitutionaliseerd raakten, is de naam gewijzigd in Groene11, naar het aantal organisaties dat toen lid was. Het is een knipoog naar de G4 van de grote steden en de G7 van de rijke industrielanden.”

“Met een stem spreken”

“Gezamenlijk optrekken betekent niet dat je het altijd samen eens bent. Het betekent vooral: weten welke dossiers binnenkort actueel zijn en welke rol je als organisatie hierin wilt spelen. Soms prominent en zichtbaar, soms laat je het dossier aan een andere organisatie. Ons doel is om te zorgen dat jullie standpunten zo goed mogelijk gehoord worden door Kamerleden. Het helpt natuurlijk enorm als de groene organisaties standpunten en strategie met elkaar afstemmen en zoveel mogelijk met één stem spreken. En zich in ieder geval niet tegen elkaar laten uitspelen.”

Gesprekspartner

Binnen de lobby houden alle organisaties hun eigen stem en kleur. Daarmee blijven ze voor hun achterban herkenbaar. Waarin onderscheidt Natuur & Milieu zich van de andere groene organisaties? Het blijft even stil. “Dat vind ik lastig,” zegt Arabella. “Wij zijn niet op zoek naar verschillen, dat helpt het lobbyproces niet. We zoeken juist altijd naar overeenkomsten.” En dan voorzichtig: “Natuur & Milieu lijkt vaak een genuanceerde rol te spelen. In de lobby nemen jullie de rol aan van gesprekspartner, bijvoorbeeld op een ministerie of in de samenwerking met bedrijven. Die genuanceerde rol is soms heel goed, soms wat minder. Om meer te bereiken moet je er af en toe ook harder in gaan. In je strategie moet je ook politieke druk kunnen creëren, soms met publiciteit.”

Op tijd

Arabella vindt het belangrijk dat een organisatie op tijd aan tafel zit bij een ministerie. “Je moet erbij zijn als een tekst geschreven wordt, bijvoorbeeld een beleidsnota of een wetstekst. In de Kamer worden de puntjes op de i gezet, maar in wezen hebben de ambtenaren het dan al geregeld. Je moet altijd goed je doel voor ogen houden, daarna de strategie: kan ik zaken regelen met een ambtenaar? Of moet ik druk vanuit de samenleving organiseren?”

Niet teveel details

Wat kan Natuur & Milieu nog leren in de lobby? “Jullie lobbyen vanuit de inhoud. Dat is goed, want je moet een goede basis en boodschap hebben. Jullie kunnen beter worden in de manier waarop je het verhaal overbrengt aan beleidsmedewerkers en de Kamer. Dat is nodig om het goed te laten landen bij het Parlement. Beleidsmedewerkers duiken de inhoud in, maar Kamerleden zijn van de strategische hoofdlijnen, niet van de details. Zorg dat je een rapport altijd voorziet van een samenvatting of position paper van maximaal 2 A4. In Den Haag leest bijna niemand een heel rapport.” Overigens geldt dit advies niet alleen voor Natuur & Milieu, zegt ze erbij. “Hoe meer je weet, hoe moeilijker het is om de hoofdlijnen helder te houden.”

Monsterverbond

Het afgesloten Energieakkoord en het besluit om de kolencentrales geleidelijk af te bouwen vindt Arabella de belangrijkste successen van de gezamenlijke lobby van de Groene11. Daarnaast voeren organisaties ook nog een eigen lobby. Zo vormde Natuur & Milieu een gelegenheidscoalitie met RAI en Bovag om de belastingvoordelen voor elektrisch rijden overeind te houden. “Het succes van dit Monsterverbond vond ik geweldig. Vooral die eerste Autobrief die door de staatssecretaris met open armen werd ontvangen. Deze lobby laat zien dat succes zich niet automatisch voortzet. Autobrief 2 pakte slecht uit voor de stimulering van gewone zuinige auto’s; dat was klaarblijkelijk de prijs die betaald moest worden om de volledig elektrische auto’s te blijven stimuleren.”

Als andere voorbeelden van een geslaagde lobby van Natuur & Milieu noemt Arabella het statiegelddossier: “Statiegeld blijft! Dat is knap in dit mijnenveld van grote belangen,” en het ‘sympathieke’ Train2EU, een internationale topconferentie over grensoverschrijdend spoorvervoer die Natuur & Milieu samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2016 gaat organiseren. Arabella: “Mooi dat het gelukt is om dit onderwerp te agenderen. Het laat zien dat je ook zelf een debat kunt entameren.”

En tot slot een minder geslaagde groene lobby? “Het is jammer dat we die 130 km per uur niet hebben kunnen tegenhouden. Dat was wel naar, zo net na het Kerstreces. De lobby van de andere kant was klaarblijkelijk toch sterker.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor