Natuur & Milieu in Europa

Natuur & Milieu opereert niet alleen in Nederland, maar mengt zich ook in de Europese beleidsarena. Want milieuproblematiek houdt zich niet aan landsgrenzen.

Binnen de internationale milieubeweging staat Natuur & Milieu te boek als één van de meest professionele en goed georganiseerde milieugroepen van Europa. Op die reputatie zijn we trots. We zetten onze kennis en ervaring graag in. Internationale samenwerking is ook een must: een beter milieu stopt immers niet bij landsgrenzen.

Onze Europese werkzaamheden vinden veelal ‘achter de schermen’ plaats: onzichtbaar, maar wel degelijk bijdragend aan een mooier, schoner en duurzamer Nederland. Natuur & Milieu deelt invloed, kennis en inzicht op diverse posities binnen de Europese milieubeweging:
▪ als actief lid van het European Environmental Bureau: een koepelorganisatie van circa 140 Europese natuur- en milieuorganisaties;
▪ met een bestuurszetel in de European Federation for Transport and Environment (T&E). Deze federatie zet zich in voor schonere auto’s en duurzaam vervoer;
▪ door actieve participatie in de Europese tak van het wereldwijde Climate Action Network (CAN). Hier oefenen wij invloed uit op het Europese klimaat- en energiebeleid.

Europees Economisch en Sociaal Comité

In de zomer van 2015 werd Natuur & Milieu benaderd door de SER met de vraag of we vanuit de sfeer van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties een kandidaat wilden aanleveren voor het lidmaatschap van het Europees Economisch en Sociaal Comité [EESC]. Het EESC is sinds 1956 een officieel orgaan van de EU, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. De directiesecretaris van Natuur & Milieu, Jan Dirx, werd kandidaat gesteld en in september benoemd tot lid van het EESC. Hij beschouwt de Groene11 als zijn thuisbasis, waarmee hij contact onderhoudt.

Nederlands voorzitterschap

De eerste helft van het jaar 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Natuur & Milieu was actief betrokken bij een aantal ambtelijke en parlementaire voorbereidingen van dat voorzitterschap. Wij presenteerden daar onze wensen voor het voorzitterschap in een position paper, met daarin vijf speerpunten: ambitieus energiebeleid, duurzame mobiliteit, circulaire economie, effectieve bescherming van de natuur en voedselvoorziening: ons menu van de toekomst.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor