Missie

Natuur & Milieu herformuleerde haar visie en missie in 2015, om beter aan te sluiten bij onze huidige werkwijze en waar we in de toekomst naartoe willen. Onze visie is dat wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld waar we met z’n allen zonder schade voor mens, natuur en milieu kunnen leven, werken en ondernemen. Wij voelen de urgentie van de klimaat- en milieuproblemen en zien veel mogelijkheden om op een ecologisch verantwoorde wijze om te gaan met onze planeet.

Daarop gestoeld luidt onze missie: Wij werken met hart en hoofd, samen met anderen, aan substantiële klimaat- en milieuwinst. Wij bieden handelingsperspectief aan mensen, bedrijven en de overheid door duurzaam beleid en duurzame keuzes aantrekkelijker te maken. Waar nodig nemen we stelling en als het niet anders kan vragen we de rechter in te grijpen.

 

Strategie

Tot 2015 typeerden wij onze strategie als Verbinden, Versnellen, Verzilveren. Deze bood een nieuwe richting en houvast in de jaren na onze reorganisatie in 2010. Inmiddels is deze werkwijze zo vanzelfsprekend voor ons, dat het tijd was onze strategie te herijken. Onze nieuwe uitdaging voor de komende jaren is: substantiële impact realiseren door Oplossingsgericht, Onafhankelijk, Ondernemend en Opmerkelijk te zijn.

Oplossingsgericht zijn past bij onze missie van handelingsperspectief willen bieden. Onafhankelijk zijn we en willen we zijn als NGO. Ondernemend zijn we in visie, aanpak, coalities en risico nemen, waarbij we steeds proactief inspelen op maatschappelijke en politieke veranderingen. Opmerkelijk appelleert aan dat we de cruciale interventies kiezen en anderen dat zo ook zien.

Inhoudelijk is ons werk is gefocust op de drie brede thema’s, waarin zich de grote klimaat- en milieuvraagstukken manifesteren: energie, mobiliteit en voedsel. Daarnaast geven we speciale aandacht aan grondstoffen als een themadoorsnijdend onderwerp.