Donateurs

Met onze achterban delen we een droom. Wij geloven samen in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan milieu en natuur. Waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Willen we namelijk de belasting van de aarde verminderen, dan hebben we ieders inzet nodig.

Wij bedanken onze donateurs

We zijn onze trouwe achterban van donateurs heel dankbaar. Deze groep wordt elk jaar groter: we zijn er trots op dat ook dit jaar de stijgende trend is voortgezet naar 8.940 donateurs. Dit zijn mensen die structureel een gift geven, vrijwilliger zijn of in de afgelopen twee jaar minimaal tweemaal een gift hebben gegeven.

Ontwikkeling donateurs

Onze donateurs hebben samen € 271.456 gedoneerd, een prachtig bedrag waarmee wij onze projecten en beleidsbeïnvloeding hebben kunnen voortzetten. Hun gemiddelde gift was € 30. De totale inkomsten zijn gestegen met 2,5% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde opbrengst per donateur bleef gelijk.

Het geoormerkte project Zeekracht wordt door 2.682 donateurs gesteund en 3,7% van de donateurs is zowel donateur van Natuur & Milieu als van Zeekracht. Mede dankzij hun bijdrage van € 38.354 kunnen wij blijven werken aan onze gedeelde droom: alle zeven miljoen Nederlandse huishoudens voorzien van duurzame energie van onze eigen Noordzee.

Donaties 2015

Totaal

264.640

Onze donateurs kunnen via de nieuwe schenkingsovereenkomst ook met belastingvoordeel doneren. In deze overeenkomst zegt de donateur een gift toe voor minimaal vijf jaar, waardoor de gift aftrekbaar is van de belasting. Van onze donateurs zijn er 47 die doneren via een schenkingsovereenkomst, met een opbrengst van € 7.178 uit notariële schenkingen. Daarnaast ontvingen we in totaal € 5.036 uit erfenissen, en een legaat van € 1.000.

Donateursinkomsten

Major donors

Onze 250 grootste donateurs hebben in de afgelopen jaren samen, via 9.565 giften, ruim € 480.000 aan Natuur & Milieu geschonken: gemiddeld € 1.833 per persoon. Twintig van hen hebben al meer dan 100 keer een donatie gedaan! Onze oudste donateur in deze groep is 92 jaar en onze jongste donateur is 33 jaar. Doneren voor een duurzame toekomst is van alle leeftijden. De meeste van hen zijn al langer dan 10 jaar donateur. Uiteraard zijn we deze groep mensen in het bijzonder ontzettend dankbaar voor hun loyaliteit.

Giften via direct mailing

Een kleine groep van 1.335 donateurs ontving zoals elk jaar een acceptgiro op de mat om hun jaardonatie over te maken. Maar liefst 53% van deze mensen reageerde op deze oproep en samen doneerden zij € 24.000. Het gemiddelde giftbedrag was € 34.

Ook ontvangen we elk jaar extra giften op basis van specifieke giftverzoeken per post. In 2015 verstuurden we één extra giftverzoek. Daarin vroegen we de donateur om ons te steunen in onze rechtszaak voor het verbod op het voor bijen giftige bestrijdingsmiddel imidacloprid. Daarop kregen we een gemiddelde respons van 12%, met een gemiddeld giftbedrag van € 23. In totaal hebben we € 15.000 mogen ontvangen naar aanleiding van deze mailing.

Update en e-mail

We houden onze donateurs via de papieren Update op de hoogte van onze activiteiten. Driemaal per jaar kunnen zij in dit krantje lezen wat wij ondernemen met hun giften. 2.600 van hen ontvangen de Update.

Onze donateurs ontvangen jaarlijks ook enkele keren per e-mail belangrijk nieuws over hun donateurschap en de resultaten die wij behaald hebben. 2.002 donateurs ontvangen deze online Update en nog eens 2.400 ontvangen het exemplaar van Zeekracht. Dit blijkt nog steeds een behoefte bij de donateurs te vervullen: het gemiddelde openingspercentage van deze online Updates ligt met 45% erg hoog.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor