Online communicatie

In 2015 stroomlijnde Natuur & Milieu haar campagnes en contact met de achterban. Cruciaal onderdeel hierin was de nieuwe website, die halverwege het jaar live ging. Daarnaast hebben we onze contactstrategieën via e-mail en social kanalen verder geprofessionaliseerd. Zo kunnen we (potentiële) steunbetuigers beter voorzien van de informatie en aanbiedingen waar ze naar op zoek zijn.

Online media zijn ook een onmisbaar middel in de campagne-activiteiten van Natuur & Milieu. Bij alle grootschalige campagnes wordt gebruik gemaakt van e-mailmarketing, social marketing en/of advertising. Daarnaast maakten we voor het vijfde jaar op rij gebruik van het Google Grants Pro-programma. Hiermee konden we gratis advertenties (AdWords) plaatsen op Google.

In 2015 heeft Natuur & Milieu een groot online publiek bereikt: de websites werden 725.592 keer bezocht, 44.000 personen volgden Natuur & Milieu via social kanalen als twitter en facebook en onze nieuwsbrieven gingen naar 102.525 abonnees.

Nieuwe website

In 2015 ging onze nieuwe website live. De structuur en functionaliteiten van de oude website voldeden niet meer aan de manier waarop we de afgelopen jaren campagnes zijn gaan voeren. De nieuwe website biedt betere opties om campagne-websites te integreren in de algemene website van Natuur & Milieu en biedt een betere koppeling met ons e-mailsysteem en onze social kanalen. Hierdoor verloopt de gebruikservaring voor bezoekers prettiger en kunnen we onze online werkzaamheden effectiever en efficiënter uit te voeren.

Nieuwsbrieven en mailings

Natuur & Milieu verstuurt zes verschillende nieuwsbrieven: een tweewekelijkse algemene nieuwsbrief, de maandelijkse thema-nieuwsbrieven ‘Betere Energie’, ‘Goed Eten’ en ‘Slim op Weg’, een maandelijkse bedrijvennieuwsbrief voor zakelijke relaties en eens per kwartaal een algemene nieuwsbrief specifiek voor donateurs. Door onze achterban de keuze te bieden voor deze verschillende typen nieuwsbrieven, kunnen we hen beter bedienen in hun specifieke interessegebieden.

In 2015 zijn we overgestapt naar een nieuw e-mailverzendsysteem, waarmee het verzendproces efficiënter verloopt en we betere inzichten kunnen krijgen in de statistieken. Bij het overstappen bleek een deel van de geabonneerde e-mailadressen niet langer actief, wat tot een daling in het aantal nieuwsbriefontvangers heeft geleid: verstuurden we eind 2014 de nieuwsbrieven nog naar 121.998 adressen, eind 2015 waren dat er 102.525.

Websitebezoeken (impressies)
2014 2015
Natuurenmilieu.nl 501.187 410.379
Nuelektrisch.nl 58.093 42.907
Slimwoner.nl 74.691 66.819
Nieuwlichtopdezaak.nl 4.001 6.834
Flexitarier.nl 49.300 36.399
Goeiepeer.nl 33.890 60.830
Instapdag.nl 19.265 18.536
Natuurenmilieujaarverslag.nl 1.685 5.622
Zonzoektdak.nl 53.237 77.266

Social media

Ook in 2015 groeide het aantal volgers van Natuur & Milieu op social media: 44.000 mensen volgden ons op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn of Google+. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan het steeds professionelere beheer van deze kanalen, waarbij met beter doordachte contentplannen en social marketingstrategieën wordt gewerkt.

In 2014 was ervoor gekozen om de thematische insteek, die bij de nieuwsbrieven hierboven is beschreven, ook toe te passen op de sociale kanalen. Dit bleek echter te arbeidsintensief te zijn en te weinig meerwaarde voor onze volgers op te leveren, waardoor we deze lijn in 2015 weer los hebben gelaten en terug zijn gegaan naar communicatie vanuit de algemene Natuur & Milieu-accounts. Uitzondering hierop zijn de kanalen van Goed Eten: deze bleken dusdanig succesvol in het aanspreken van een specifieke doelgroep, dat we deze in stand hebben gehouden en verder uitgebouwd.

Sociale kanalen
31/12 2014 31/12 2015
Twitter @NatuurenMilieu 15.099 volgers 19.268
Twitter @GoedEten 2.801 volgers 3.555
Facebook Natuur & Milieu 10.518 likers 12.766
Facebook Goed Eten 7.967 likers 8.436
LinkedIn Natuur & Milieu 1.036 members 1.882
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor