Communicatie

Natuur & Milieu hecht grote waarde aan het helder en transparant communiceren met alle stakeholders, zowel proactief als reactief. Hiermee willen wij hen betrekken bij en inzicht geven in onze werkzaamheden.

Natuur & Milieu kiest in haar communicatie-uitingen voor een oplossingsgerichte, ondernemende, opmerkelijke en onafhankelijke toon, omdat wij menen daarmee de meeste impact te kunnen realiseren.

Om onze doelgroepen te bereiken zetten wij verschillende middelen in, afgestemd op de doelgroep en het beoogde resultaat. Deze zijn te verdelen in de hoofdcategorieën mediabenadering, online communicatie en onze publieksservice, de resultaten en het bereik daarvan zijn hieronder terug te vinden.

Daarnaast speelt communicatie ook een belangrijke rol in lobbytrajecten en in onze relatie met onze donateurs. Over de lobbyresultaten leest u meer bij de betreffende projecten van de verschillende thema’s; de donateurscommunicatie wordt verder toegelicht onder fondsenwerving.

Resultaten, doelstellingen en doelgroepen

Belangrijkste communicatieresultaten 2015:
• 2.010 vermeldingen in on- en offline media
• een actieve online community van 155.313 personen
• de realisatie van een volledig vernieuwde, beter toegankelijke website
• 2.626 publieksvragen per mail afgehandeld

Communicatiedoelstellingen:
• het informeren van onze stakeholders over onze visie, activiteiten en resultaten;
• het beïnvloeden van beleidsvorming;
• interactie met onze achterban en andere betrokken;
• partners en potentiële partners betrekken bij ons werk.
• het realiseren van een positieve milieu-impact in de wereld.

Communicatiedoelgroepen:
• onze achterban (donateurs en sympathisanten);
• de politiek;
• de pers (on- en offline);
• (potentiële) financiers en samenwerkingspartners.

In de media

In 2015 is Natuur & Milieu volop in de media geweest, met een duidelijke piek in het najaar, toen meerdere campagnes kort na elkaar van start gingen. Ten opzichte van voorgaande jaren was Natuur & Milieu meer zichtbaar op alle kanalen: zowel op tv als op de radio, alsook in dagbladen en online media waren onze berichten en woordvoerders met hoge regelmaat te zien. Onze energie-gerelateerde thema’s kregen de meeste aandacht, maar ook op het gebied van mobiliteit en voedsel hebben we vaak ons standpunt over het voetlicht weten te brengen. Hieronder lichten we een aantal hoogtepunten per thema uit.

Online scores per medium en per thema:

TV Radio Dagblad Online Totaal
Energie 13 23 68 661 765
Voedsel 15 25 47 568 655
Mobiliteit 14 22 46 424 506
Algemeen 0 2 6 76 84
Alle thema’s 42 72 167 1729 2010

Meer media-resultaten

Natuur & Milieu online

In 2015 stroomlijnde Natuur & Milieu haar campagnes en contact met de achterban. Cruciaal onderdeel hierin was de nieuwe website, die in het najaar live ging. Daarnaast hebben we onze contactstrategieën via e-mail en social kanalen verder geprofessionaliseerd. Zo kunnen we (potentiële) steunbetuigers beter voorzien van de informatie en aanbiedingen waar ze naar op zoek zijn.

In 2015 heeft Natuur & Milieu een groot online publiek bereikt: de websites werden 725.592 keer bezocht, zo’n 45.000 personen volgden Natuur & Milieu via social kanalen als twitter en facebook en onze nieuwsbrieven gingen naar 102.525 abonnees.

Meer online-resultaten

Publieksservice

De Publieksservice van Natuur & Milieu behandelt alle vragen en informatieverzoeken die via e-mail of telefoon binnenkomen vanuit het publiek. Deze vragen hebben in de meeste gevallen betrekking op milieuvraagstukken die in de campagnes die Natuur & Milieu voert onder de aandacht zijn gebracht middels mediaoptredens, publicaties en nieuwsbrieven. Daarnaast betreffen vragen ook regelmatig de praktische kant van de inkoopacties die we voeren. In 2015 zijn 2.626 publieksvragen verwerkt.

Meer over de publieksservice

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor