2015: een jaar van winst en verlies

Voor Natuur & Milieu was 2015 een jaar met verschillende gezichten. De leiders van onze wereld sloten in Parijs een historisch klimaatakkoord en in Nederland maande de rechter de overheid om vanuit het zorgbeginsel voor 2020 extra maatregelen te treffen op klimaatgebied. Ook komt het kabinet met een scenario om kolencentrales te sluiten. Maar ondertussen gaat het niet snel genoeg in Nederland. Binnen Europa loopt Nederland achteraan op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Resultaten
Natuur & Milieu heeft afgelopen jaar weer kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Een kleine greep: Voor de energietransitie hebben we o.a. de overheid bewerkt om de kolencentrales te sluiten, leidend tot een kabinetsbesluit om een scenario hiervoor te maken. Wij stimuleerden de mobiliteitstransitie door elektrische auto’s te “verkopen” aan particulieren en het gezamenlijk gebruik van elektrische auto’s te promoten via testrijders. Bij de voedseltransitie lag de nadruk op de introductie van het Menu van Morgen, meer plantaardige eiwitten en veel minder dierlijke eiwitten.

Focus
Intern is een nieuwe meerjarenvisie opgesteld voor de periode 2016 – 2019. De kern daarvan is meer externe focus op het bedrijfsleven, slagvaardiger handelen en samenwerken. Wij werken nu vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel, Engagement, Campagnes en Business Development. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering. Een vierhoofdig MT zorgt voor de dagelijkse sturing. Hierdoor kan de organisatie sneller inspelen op kansen en interne aanpassingen doorvoeren.

Financiën
Financieel was het een mager jaar. De omzet is gelijk gebleven ten opzichte van 2014 en uitgekomen op € 7 miljoen, en het resultaat ten laste van de continuïteitsreserve op € 178.000 negatief. Deze reserve neemt daardoor af tot € 2,8 miljoen.

2016
Natuur & Milieu heeft zichzelf voor 2016 tot doel gesteld herkenbare impact te boeken op alle thema’s waaraan wij werken: energie, mobiliteit, voedsel en het themadoorsnijdende onderwerp grondstoffen. Daarbij zal de focus liggen op het ontwikkelen van nieuwe proposities voor bedrijven die uit kunnen monden in meerjarige samenwerkingsverbanden. Om de financiële basis van de organisatie te versterken kent 2016 geen financiële groeiambitie, maar hebben we gekozen voor stabilisatie.

Tjerk Wagenaar,

Directeur Natuur & Milieu

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor