Natuur & Milieu boekte in 2015 resultaat op de vier kernthema’s: energie, mobiliteit, voedsel en grondstoffen. De drijvende kracht achter al onze inzet is de urgentie van de mondiale milieuproblematiek. Die uit zich in de opwarming van de aarde en de achteruitgang van biodiversiteit. Wij werken daar achter  en voor de schermen aan: met inhoudelijke beleidsvoorstellen en spannende campagnes, met harde eisen en leuke acties.

Met een ongekend aantal projecten hielpen we consumenten slimme, duurzame keuzes te maken, motiveerden we bedrijven om groener te opereren en gingen we in gesprek met de overheid voor milieuvriendelijker beleid. Lees het voorwoord van onze directeur, of ga in onderstaand filmpje met ons mee door 2015 in vogelvlucht.

Vooruitblik 2016

In 2016 verstevigen we onze rol in het maatschappelijk debat en zoeken we meer de samenwerking op met partijen die onze visie delen. Want samen staan we sterker. Hierbij ligt de focus op meerjarige, stabiele samenwerkingsverbanden. Om de financiële basis van de organisatie te versterken kent 2016 geen financiële groeiambitie, maar hebben we gekozen voor stabilisatie.